Mere rentabilitet i biogas via halm

Foto: TR Consult
ERHVERV:

Den 8. og 9. november blev der afholdt en stor skandinavisk konference om biogas. Et af emnerne var anvendelsen af halm i biogasproduktion. Og flere oplægsholdere fortalte om deres gode erfaringer med at øge effektiviteten i biogasproduktionen ved at tilsætte halm.

I Danmark udgør gylle omkring 80% af den biomasse, der anvendes til at producere biogas. Dette forhold skyldes, at vi i forbindelse med husdyrproduktion allerede opsamler dette affaldsprodukt med henblik på anvendelse til eksempelvis gødning.

Nu viser forskellige tests, at et andet affaldsprodukt fra landbruget har en ganske positiv indvirkning på biogasproduktionen, når det kombineres med gyllen. Der er tale om halm, som i dag i vid udstrækning afbrændes. Anvendes halmen i stedet som supplement til gyllen, opleves en øget produktion af biogas på op til 30%.

En af de eksperter, der delte sine erfaringer med brugen af halm i biogas var Bruno Sander Nielsen fra Foreningen Biogasbranchen. Hans budskab var klart: Der er et meget stort potentiale for biogas i Danmark og desuden en oplagt mulighed for at effektivisere produktionen af biogas via øget anvendelse af halm.

Hans konklusioner blev bakket op af flere andre oplægsholdere, blandt andre Henrik Møller fra Aarhus universitet, som havde forsket i optimering af biogasproduktionen.

Konferencen gav også plads til et privat firmas erfaringer med anlæg, som kan omforme halm til briketter, som er langt lettere at håndtere i produktionen, da de dels fylder mindre i forhold til halmballer og desuden er tilpasset biogasanlæggenes behov.

Der er dog flere udfordringer ved at bringe hamlen ind i biogasproduktionen. En af dem er halmens fugtighed, som har betydning både i forbindelse med opsamling på marken og i forbindelse med tilsætning i biogasproduktionen. Eksempelvis er det både vanskeligere og dyrere at opsamle våd halm på markederne. Samtidig har det betydning for biogasproduktionen, hvor fugtigt halmen er.

En anden udfordring er hamlens konsistens, når den tilsættes biogasproduktionen. Her viste konferencen forskellige måder at klargøre halmen til biogasproduktion. For eksempel som halmbriketter som beskrevet overfor og som ensilage.

Konklusionen på konferencens emne om halm i biogasproduktionen var, at halmen i dag kun anvendes i meget begrænset omfang, og at der er et stort potentiale for øget rentabilitet i biogasproduktionen via en større anvendelse af den halm, der i dag blot afbrændes.

Baggrundsinformation
Biogas2020 er et skandinavisk biogasprojekt, der handler om at styrke samarbejdet omkring udnyttelsen af biogas. Selve konferencen er et led i dette samarbejde. Skive Kommune er via Energibyen Skive en aktiv del af projektet.

Interesserede kan finde flere oplysninger på projektets hjemmeside: https://www.biogas2020.se

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
19. november 2019, 09:00
En ny undersøgelse fra Arbejdstilsynet viser, at ca. en fjerdedel af landets 165.500 virksomheder med færre end 10 ansatte ikke har foretaget en arbejdspladsvurdering (APV).
1. november 2019, 08:00
Traditionen tro, afholdes der mange julemarkeder på Skiveegnen. Se listen over julemarkeder her.
19. november 2019, 09:00
Forventes at ankomme til Skive Havn tirsdag aften kl. 19:00, sejlende under antiguansk flag.
19. november 2019, 11:00
Det er nu tid til at bestille handicapkørsel, hvis du skal rejse i forbindelse med julen og nytåret.

Find virksomhed
Søg her
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring