Lokale udviklingsprojekter søges

ERHVERV:

I forhold til Grøn Ordning/Vindmøllepenge og 2. ansøgningsrunde lægger Skive Kommune nu op til at borgere kan søge midler til projekter, der har karakter af anlægsarbejder, der tilsigter at styrke de landskabelige eller rekreative værdier i de områder hvor vindmøllerne er opstillet. Derudover gives midler til afgrænsede og klart definerede begivenheder som f.eks. happenings, udstillinger eller temadage. Hvorvidt det enkelt projekt ligger inden for disse kategorier, vil Skive Kommunes administration afklare med Energinet.dk inden behandling i Landsbyudvalget.

Skive Kommune har på baggrund af konkrete projektforslag mulighed for at søge midler hjem fra det statslige energinet.dk. Beløbet, der kan søges om, er udregnet på baggrund af, hvor meget vindkraft kommunen har opsat siden 2008. Helt nøjagtigt, gives der 88.000 kr. pr. MW vindkraft opstillet og tilsluttet el-nettet siden 2008. Hensigten med tilskudsordningen i VE-loven er, at fremme accepten af udbygning af vedvarende energi på land.

Midler til rådighed for de enkelte lokalområder er fordelt således: 

Bajlum/Vium: 343.241 kr.
Lindum: 175.000 kr. 
Åsted: 231.731 kr.
Krejbjerg: 475.200 kr.

Der søges i udgangspunktet kun i den pulje, der er ansøger geografisk nærmest. 'Nærhedsprincippet' vil blive benyttet som udvælgelseskriterium. Begrebet lokalområde er ikke nærmere defineret i VE-loven. En pejling er dog 4,5 kilometer, som er den afstand, VE-loven benytter til at give fortrinsret til køb af vindmølleandele. Afstandsgrænsen beror på en vurdering af, hvem der mest påvirket af vindmølleopsætningen.

Såfremt der indkommer flere ansøgninger om projektmidler, end puljen indeholder, kan Landsbyudvalget vælge at definere lokalområde-begrebet snævrere end 4,5 km. Omvendt er det ikke på forhånd udelukket, at projekter længere væk end 4,5 km kan være relevante. Sandsynligheden for at blive imødekommet er dog mindre.

Skive Kommune har en god tradition for dialog og samarbejde med borgerne, hvilket ønskes videreført her. Borgere der er bosat og foreninger der er hjemmehørende i vindmølleområdernes nærområder, opfordres derfor nu til at indsende projektforslag.

Perioden, hvor der indkaldes projektforslag fra nærområderne til de fire vindmølleområder, forløber frem til mandag d. 16. oktober kl. 12.00. I oktober-november vil projekterne blive vurderet og evt. opkvalificeret i dialog med projektejerne, hvis det er nødvendigt.

Udvælgelsen af projekter til kommunens ansøgning til Energinet.dk vil ske på Landsbyudvalgsmødet d. 30. november og vil skulle godkendes af Økonomiudvalget og byrådet. Når Enenerginet.dk også har godkendt forslagene, og evt. restfinansiering er skaffet, kan projektet igangsættes.

Se Skive Kommunes Puljecenter her  (Vælg 'Grøn Ordning')

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
19. november 2019, 09:00
En ny undersøgelse fra Arbejdstilsynet viser, at ca. en fjerdedel af landets 165.500 virksomheder med færre end 10 ansatte ikke har foretaget en arbejdspladsvurdering (APV).
1. november 2019, 08:00
Traditionen tro, afholdes der mange julemarkeder på Skiveegnen. Se listen over julemarkeder her.
19. november 2019, 09:00
Forventes at ankomme til Skive Havn tirsdag aften kl. 19:00, sejlende under antiguansk flag.
19. november 2019, 11:00
Det er nu tid til at bestille handicapkørsel, hvis du skal rejse i forbindelse med julen og nytåret.

Find virksomhed
Søg her
Dynamic-it
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring