Klipper vandløb mens de fleste holder ferie

Sten Jensen i gang med grødeskæring af Sæby Bæk, der har udløb til Grynnerup Sø
Sten Jensen i gang med grødeskæring af Sæby Bæk, der har udløb til Grynnerup Sø
ERHVERV:

Mens de fleste har travlt med at holde sommerferie står det anderledes til hos Sloths Naturpleje, som i sommerens løb har travlt med at klippe græsset i Skive Kommunes vandløb. Firmaet har til dagligt hjemme i Aalestrup, og laver vandløbspleje, grødeskæring og sandsugning i halvdelen af Jylland fra Agger Tange i vest til Djursland i øst og til Brønderslev i nord.

Sten Jensen er en af de mange vandløbsfolk i firmaet, som ikke har tid til at holde sommerferie men i øjeblikket har travlt med at klippe vandløbene med mejekurv, en slags skærbord der klipper græsset nede under vandet, med gravemaskine.

- Jeg tillader mig ikke at holde sommerferie, det må vente til efteråret og vinteren, hvor der er knapt så travlt, smiler han, mens et par regnklæger viftes væk, dem er der nemlig mange af i vådområderne, når det er varmt - som i dette tilfælde ved Sæby Bæk tæt på Grynnerup Sø.

Sten er en af seks maskinfører i firmaet, der klipper græsset, eller grøden som det faktisk hedder i fagsprog, i vandløbene. Ud over de seks gravemaskiner har firmaet også 20 grødeskærebåde samt et par håndmænd der går med le samt to store sandsugere. Alle har de travlt i sommerens løb og kun få af dem tillader sig at holder ferie om sommeren.

I alt 300 kilometer vandløb plejes hver sommer og efterår i Skive Kommune

I de senere år er der kommet meget mere fokus på vandløbspleje i kommunerne. Som udgangspunkt starter grødeskærings-sæsonen i midten af maj og slutter sidst i oktober, nærmest som når vi andre klipper græsplæne. Tidspunkterne afhænger dog meget af sommeren og hvor store nedbørsmængder vi får i perioden.

I alt klippes 300 kilometer vandløb i Skive Kommune, og flere af dem klippes både to og tre gange. Formålet med vandløbsplejen er dels at forhindre oversvømmelse af landbrugsarealer, veje og andre lavt liggende områder.

Men man grødeskærer også for at sikre at dominerende planter ikke tager magten over de mindre dominerende planter, og i ligeså høj grad for at tilgodese insekter og fisk på vandløbsarealer, fortæller Katrine Tuborg Pasgaard, der er Skov- og Landskabsingeniør hos Teknisk Forvaltning i Skive Kommune.

- Af planter vi gerne ser holdt i ave er især tagrørene, da de nærmest kan lukke et vandløb og skabe muddervand. Klipper vi derimod tagrørene giver det bedre levevilkår for eksempelvis Vandstjerne, Vandranunkel og Vandaks, fortæller hun.

Kommunens vandregulativer er forskellige

Men det er ikke bare at klippe, for der findes mange forskellige regulativer for de enkelte vandløb i kommunen.
De fleste vandløb klippes i et slyngende forløb så nogle grødearter efterlades til gavn for dyrelivet eksempelvis insekter, som er fiskenes levegrundlag.


Sæby Bæk, med udløb til Grynnerup Sø, klippet med slynget forløb.

- Vandløbene klippes i en såkaldt strømrende, hvilket vil sige at man klipper med bugtet forløb, så der efterlades nogle grødearter, som skaber levegrundlag for både fisk og insekter. Når man klipper i slyngende forløb giver det også vandløbet mere liv og øget vandgennemstrømning og det giver mere lys til planterne, slutter Kathrine Tuborg Pasgaard.


Grødeskæringsbåd i Hinnerup Å.

Grødeskæringen af Skive Å, der er en del af Karup Å, foregår med grødeskærebåde. Her lægger man flydespærringer ud tæt på træbroen ved Skive Fjord for at forhindre at grøden glider videre ud i fjorden til skade for miljøet derude. I stedet samles grøden op og efterfølgende køres det på genbrugspladsen i Kåstrup. Et arbejde som mange måske har fulgt i sommerens løb fra træbroen.

 

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
13. november 2019, 09:00
Efter sidste uges anholdelser og ransagninger rettet mod en gruppe personer i Skive, er turen nu kommet til køberne, der - via deres køb af narkotika - har været med til at finansiere gruppens aktiviteter.
1. november 2019, 08:00
Traditionen tro, afholdes der mange julemarkeder på Skiveegnen. Se listen over julemarkeder her.
11. november 2019, 11:00
Den lokale springrytter, Anna-Mathilde Alsing Nielsen fra Dølby ved Skive, deltog i weekenden til de jyske mesterskaber i Ålborg.
14. november 2019, 09:00
Der var flot opbakning til indvielsen af Hald Folkeskov, hvis etablering i dag blev sat i gang med plantningen af de første 50 frugttræer.

Find virksomhed
Søg her
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring