Hvad har søpølser med færgefart at gøre?

Foto: TR Consult
ERHVERV:

Umiddelbart er der ikke den store sammenhæng mellem søpølser og færgefart. Men på den skandinaviske biogaskonference den 8. og 9. november, optrådte begge emner under overskriften ’Biogas i den maritime sektor’. Faktisk er de to emner så tæt forbundne, at søpølsen potentielt kan levere drivkraft til færgen.

Konferencens emne om den maritime sektor tog en ganske traditionel begyndelse med erfaringerne fra Norge, Holland og Danmark, der alle har konkrete projekter i gang, hvor der anvendes naturgas i færgefart.

Netop naturgas er det, der typisk anvendes i de færger, der er gået væk fra olie og diesel. Biogas har nemlig fortsat den udfordring, at der ikke er et særligt veludbygget forsyningsnet. Dog er det kun et spørgsmål om tid, før også naturgassen skal udskiftes, idet den er en del af de fossile brændstoffer. I det hele taget er den maritime transportsektor stillet overfor skærpede krav til bæredygtighed. Biogassen honorerer alle disse krav.

I Norge har den gasdrevne færgefart ovenikøbet den udfordring, at de to store færger fra Fjord Line, har behov for mere flydende biogas end der p.t. produceres på verdensplan. Men set i den grønne omstillings perspektiv er skiftet til naturgas et stort og mærkbart skridt i retning af reduktion af Co2 udledning.

Erfaringerne fra Holland bød på en blandet energikilde, hvor naturgassen var en af flere. Det specielle i dette projekt er, at færgen som den eneste i verden benytter komprimeret i stedet for flydende gas, hvilet giver både økonomiske og energimæssige fordele.

På Samsø sejler man på naturgas og er i øjeblikket ved at projektere med et større biogasanlæg på Øen. For både Holland og Samsø, er den lokale opbakning og involvering helt afgørende for projektets succes.

Og hvad så med søpølserne?

Dem leverede Olle Stenberg fra Sverige. Han kunne berette om et arbejde med at nedsænke meterlange lameller i havet med henblik på at få søpølserne til at sætte sig på dem og vokse sig store. Søpølserne blev herefter ’høstet’ og anvendt som maritim biomasse og dermed i produktionen af biogas.

Han kunne endvidere fortælle om den grønne sidegevinst, at søpølserne samtidig var med til at rense vandet, mens de sad på lamellerne og ernærede sig. Og at søpølserne tog for sig af havets retter, kunne man se af, at 1 meter lamel gav ca. 17 kilo høstede søpølser. Herudover var der planer om at fremstille foder af søpølserne.

Perspektiverne i projektet er meget store, idet der er mulighed for at producere enorme mængder maritim biomasse uden at forstyrre vandmiljøet og desuden med muligheden for samtidig at rense vandet.

Udfordringen indenfor brug af biogas i den maritime sektor er så afgjort forsyningssikkerheden. Men i takt med, at både biomassen og produktion af biogas vokser markant, giver det nye muligheder for færgefarten. Så måske oplever vi om føje år, at søpølserne rent faktisk leverer flydende biogas til eksempelvis Samsøfærgen?   

Baggrundsinformation
Biogas2020 er et skandinavisk biogasprojekt, der handler om at styrke samarbejdet omkring udnyttelsen af biogas. Selve konferencen er et led i dette samarbejde. Skive Kommune er via Energibyen Skive en aktiv del af projektet.

Interesserede kan finde flere oplysninger på projektets hjemmeside: https://www.biogas2020.se

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
14. januar 2020, 11:00
Om kort tid bliver Thise Mejeris mælk tappet på en ny klimavenlig karton. De nye kartoner vil helt igennem være baseret på træmasse fra Skandinavien og sikrer en markant CO2 reduktion.
17. januar 2020, 09:00
Forventes at ankomme til Skive Havn lørdag eftermiddag den 18. januar, sejlende under russisk flag.
17. januar 2020, 15:00
Hvem kunne ikke godt tænke sig at se ’gerningsstedet’ på Bette Jenses Hyw?
6. januar 2020, 09:00
I uge 2 vil alle landets politikredse gennemføre færdselskontrol på skolevejene. Det skal gøre vejene mere sikre og være med til at forebygge, at børn og unge kommer til skade, når de går eller cykler til og fra skole.

Find virksomhed
Søg her
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring