HK vil værne om tillidsfolk som whistleblowere

ERHVERV:

Ekstra beskyttede medarbejderrepræsentanter skal bekæmpe uregelmæssigheder, nepotisme og korruption i det offentlige, foreslår HK Kommunal.

Offentligt ansatte skal kunne fortælle om uregelmæssigheder på arbejdspladsen til deres tillidsrepræsentant, der mod en ekstra beskyttelse så skal have ret og pligt til at videregive oplysningerne til kommunens eller regionens øverste ledelse. Sådan lyder det fra HK Kommunal-formand Bodil Otto i en kommentar til den betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed, et ekspertudvalg under regeringen netop har offentliggjort.
Bodil Otto foreslår, at den tillidsrepræsentant, der på den måde påtager sig rollen som whistleblower, enten via overenskomstsystemet eller gennem lovgivningen får en ekstra beskyttelse eksempelvis i form af dobbelt erstatning ved fyring. Dermed tager hun også afstand fra ekspertudvalgets anbefaling af at gøre den menige medarbejder til omdrejningspunkt for nye beskyttelsesforanstaltninger.

- Uanset hvordan man tænker sig at vende eller dreje bevisbyrden, mener jeg ikke, den helt almindelige offentligt ansatte skal pålægges den tunge byrde, det er, at gå uden om alle eksisterende kanaler for at berette om ulovligheder på arbejdspladsen. Den offentligt ansatte er hårdt nok presset i forvejen, og vi har jo i forvejen nogle helt udmærkede kommunikationskanaler og -strukturer i form af vores tillidsrepræsentantsystem, siger Bodil Otto.

Hun peger på, at tillidsrepræsentanterne i kommuner og regioner er uddannede til at føre svære sager til dørs, og at de udgør krumtappen i det, hun betegner som det bæredygtige aftalesystem.

- Derfor er det oplagt at gøre medarbejderrepræsentanterne til omdrejningspunkter for bærere af tung og måske fatal viden. Men retssikkerheden skal i så fald forbedres for vores tillidsfolk. Jeg forestiller mig, at vi enten ved de næste overenskomstforhandlinger eller via arbejdsmiljølovgivningen giver tillidsrepræsentanterne en ekstra beskyttelse. Det kan ske ved, at bevisbyrden lægges over på arbejdsgiveren, eller ved at erstatningerne bliver højnet markant i tilfælde af fyringer, siger HK Kommunal-formanden.

Bodil Otto understreger, at der fortsat skal arbejdes for at sikre ytringsfriheden for alle offentligt ansatte. Hun peger på, at ytringsfriheden er en af hovedhjørnestenene i et demokratisk og åbent samfund, men at nogle har en tendens til at sætte lighedstegn mellem ytringsfrihed og de institutionaliserede whistleblowerordninger.

- Den sammenligning holder efter min bedste overbevisning ikke. Hvis man kortslutter de eksisterende kanaler og opretter en selvstændig instans for oplysninger om uregelmæssigheder, risikerer man at begrænse ytringsfriheden. Med en institutionaliseret whistleblowerordning bliver det nemlig mere unaturligt at fremføre sin kritik i det åbne rum, der bør kendetegne enhver gennemsigtig, ærlig og tillidsfuld arbejdspladskultur, slutter HK Kommunal-formanden.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
19. juni 2019, 16:00
Søndag den 23. juni afholdes der traditionen tro Sankt Hans aften mange steder i Skive, Salling og Fjends.
16. maj 2019, 11:00
Fra torsdag den 23. maj til lørdag den 25. maj afholder Roslev byfest. Det bliver tre dage fyldt med aktiviteter for hele familien.
15. juli 2019, 09:00
Den 22.-27. juli 2019 er Spøttrup Borg omdannet til et stort middelaldermarked, hvor både danske og udenlandske aktører deltager.
11. juli 2019, 11:00
Region Midtjylland gav i efteråret 2018 dødsstødet til rute 50, som kørte mellem Skive og Viborg via Ørum.

Find virksomhed
Søg her
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring