En hånd med på andre fagområder

NYHEDER:

Skive Kommune er klar til at trække medarbejdere ind fra andre områder, hvis det bliver nødvendigt for at bemande de kritiske funktioner. KL har indgået de nødvendige aftaler med de faglige organisationer. Men det er slet ikke der, vi er endnu – vi er bare klar, hvis det skulle ske, lyder det fra kommunen.

Pædagoger, skolelærere, administrative medarbejdere. Langt de fleste af dem er i øjeblikket sendt hjem for at arbejde for at begrænse smitten af coronavirus. Såfremt der bliver brug for dem i områder med kritisk leverance, det kan for eksempel være på plejecentrene, i hjemmehjælpen og på bostederne, kan det blive nødvendigt at trække dem ind for at kunne give en hånd med. Også selv om der i givet fald vil være tale om helt andre faggrupper.

Det har de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer 565.000 ansatte i landets kommuner og regioner, i går tiltrådt en fælleserklæring om. Den indebærer, at det centralt er aftalt, hvordan kommunerne og regionerne skal forholde sig, hvis det bliver nødvendigt at flytte medarbejdere til andre opgaver, end de plejer at varetage. Det sker for at sikre, at de ældre og svage borgere også kan blive passet, hvis coronavirusset rammer plejepersonalet og sender en høj andel af dem hjem. Det sker på baggrund af en særlig epidemilov, der blev vedtaget af Folketinget den 12. marts 2020, og bekendtgørelsen til loven, der trådte i kraft den 17. marts - altså i sidste uge. ’I den aktuelle situation vil der være behov for, at myndigheder, tilbud og andre aktører kan prioritere ressourcer og kapacitet,’ står i bekendtgørelsen.

Et scenarium, vi kigger ind i
- Jeg vil gerne understrege, at det ikke er i morgen, at en administrativ medarbejder eller en, der er ansat i Park og Vej bliver bedt om at rykke ud og hjælpe til i for eksempel hjemmeplejen. Eller en skolelærer, der sidder og arbejder med at planlægge hjemmeopgaver online til sine elever, der bliver kaldt på. Men det kan ikke udelukkes, at det er det scenarium, vi kigger ind i. Og nu er aftalen med de faglige organisationer på plads. Så på den måde er vi på forkant med udviklingen af hele situationen i forhold til coronavirus og klar til at få mobiliseret medarbejdere ind i de kritiske funktioner, hvis behovet skulle opstå, siger Jan Lund-Andersen, der er direktør i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Skive Kommune og talsmand for kommunens krisestab.

Drøftes lokalt
Det er ikke fordi, kommunerne nu har frit slag til at sætte medarbejdere ind, hvor det kunne være belejligt. I fælleserklæringen er det præciseret, at ’Varetagelse af andre arbejdsopgaver, på andre tidspunkter og lokaliteter drøftes så vidt muligt lokalt, og der indgås evt. lokale aftaler med den lokale afdeling/TR. Der opfordres til, at de ansatte i videst muligt omfang tages med på råd i forbindelse med ændringer i arbejdsopgaven mv.’

- Der skal altså være en god grund til at gøre det. Og det er heller ikke noget, vi ønsker, der kommer til at ske. Men vi er nødt til at forholde os til den virkelighed, vi står midt i. Hvis vi pludselig mangler det meste af vores personale, der skulle varetage de kritiske funktioner, så har vi brug for, at der er andre, der kan træde til. Det handler om at kunne sikre vores ældre og svage borgere – og i sidste ende kan det komme til at handle om at redde menneskeliv. Og det er naturligvis en aftale, vi nu er i fuld gang med at udmønte lokalt i en tæt dialog med de forskellige tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanterne. Vi har en fælles interesse i, at vi på bedst mulige vis får tilpasset os denne nye mulighed her i kommunen, siger Jan Lund-Andersen.

Allerede i sidste uge blev det meldt ud til personalet på psykiatri- og rusmiddel-området, at de kunne komme i en situation, hvor der vil være behov for, at de varetager andre jobfunktioner og på andre tidspunkter, end dem de er vant til. Det blev taget godt imod blandt både medarbejdere og tillidsrepræsentanter.

Appellerer til forståelse
- Jeg blev meget glad for at høre, at de mange dygtige medarbejdere, vi har i Skive Kommune, også i denne alvorlige situation er klar til at tage et endnu større ansvar. Jeg vil virkelig også appellere til forståelse blandt vores hjemmearbejdende medarbejdere. Vi håber, at de vil være klar til at rykke ud i en anden funktion, hvis det skulle blive nødvendigt. Det handler mere end nogensinde om, at vi står sammen og løfter det store ansvar, det er at bringe ikke bare Skive Kommune, men os alle igennem den krise, vi står i nu, siger Jan Lund-Andersen.

Det følger af bekendtgørelsen for epidemiloven, at den ophæves pr. 1. juli 2020. Derudover vil Social- og Indenrigsministeriet løbende hver fjerde uge overveje, om den og dermed de midlertidige foranstaltninger kan ophæves på et tidligere tidspunkt.


Følg med på skive.dk og coronasmitte.dk

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk