Fredagscafé med foredrag om Skiveegnens herregårde og klostre

Foto: Stig Seidenfaden
Uddannelse:

Fredag formiddag den 3. februar klokken 10.30 – 12.00 kan man høre et spændende foredrag, hvor Michael Garrett Keyes fortæller om Ørslev Kloster samt nogle af skiveegnens øvrige herregårde og klostre.

Gerry ved især meget om Ørslev Kloster, fordi han udgør den ene halvdel af forpagterparret på klosteret i dag.  De sidste 1000 års historie trækker så at sige vejret gennem rummene og de tykke, skærmende mure. Ørslev Kloster er første gang nævnt i 1275, men formentlig er det allerede grundlagt omkring år 1200 som nonnekloster for Benediktiner- eller Augustinerordenen. Efter Reformationen lod kongen klostergodset forlene til private, mens bygningerne fortsat var i brug som kloster.

I 1584 overgik hele ejendommen ved mageskifte til lensmand Hans Christoffersen Lindenow, og omkring år 1700 var den i generalmajor Johan Rantzaus besiddelse. Med udgangspunkt i de gamle middelalderbygninger omskabte han klosteret til et firefløjet barokanlæg med den romanske kirkebygning som nordfløj.

I 1724 blev klosteret overtaget af slægten Berregård, der lod udføre en række indvendige istandsættelser og udsmykninger. Fra 1754 gik Ørslev Kloster på skift mellem en række forskellige ejere, og i løbet af 1800-tallet blev godset mere og mere forarmet. I 1918 blev det overtaget af et konsortium, der foretog en endelig udstykning af hele klosterjorden.

Omkring 1934 cyklede komtesse Olga Sponneck forbi Ørslev Kloster, og hun forelskede sig i stedet, som hun erhvervede sammen med den skov og park, der endnu hørte til. Olga Sponneck gjorde det til sit livsværk at istandsætte de forfaldne bygninger. Da Olga Sponneck døde den 24. december 1964, blev Ørslev Kloster overdraget til et særligt legat, der fik til opgave at bevare stedet for fremtiden som en barokherregård.

Det fredede klosters have og skov samt en afmærket natursti er åben for publikum. Skoven består mest af meget gamle løvtræer, især bøg og eg. Kvindsnap-bøgen, der er næsten 6 m i omkreds, er nok omkring 300 år gammel. I det gamle idylliske gartnerhus er der en spændende udstilling om klostrets historie.

I dag kan enhver, der har brug for fred og ro til at overveje eller gennemføre et arbejde, mulighed for ophold på Klosteret. Stedets atmosfære er enestående. I klosterets arbejdsrum findes enkelhed, skønhed og stilhed. Her kan man søge fordybelse, inspiration, koncentration. Fred i sjælen. Der bliver også tid til fællessang med Jytte Bjerregaard ved klaveret

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
19. september 2019, 15:40
Torsdag den 26. september 2019 kl. 17:00 afholdes der borgermøde om planerne og projektet for vindmøller og solceller ved GreenLab Skive.
18. september 2019, 13:00
Veje spærret på grund af kloakarbejde.
19. september 2019, 10:00
Skive Kommune og Dansk Byggeri vil arbejde sammen om at gøre servicen og forholdene for de lokale virksomheder endnu bedre.
20. september 2019, 09:00
Tjek batterierne i lommelygten og sæt en brik i kalenderen den 4. oktober kl. 19-22. Her fylder Børnekulturnatten nemlig Skives mørklagte gader, torve og bygninger.

Find virksomhed
Søg her
Worm Photo Fotograf Skive
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring