Valg til Byudviklingsudvalget

Servicemeddelelser:
FAKTA:
Byudviklingsudvalget er nedsat med henblik på at fremme ideer og aktiviteter for udvikling af og i Skive by, herunder området ved åen, midtbyen og slagterigrunden. Formålet er blandt andet at sikre en sammenhængende indsats for bymidten med det formål at få en attraktiv bymidte med fokus på bosætning, handel, erhverv og rekreative oplevelser.

 

Skive Byråd har nedsat et særligt udvalg med henblik på at fremme ideer og aktiviteter for udvikling af og i Skive by.   

Udvalget består af 4 byrådsmedlemmer, 3 valgte og op til 3 personer, som udpeges af de øvrige medlemmer.

Borgere og foreninger, som er interesserede i byens udvikling og udvalgets arbejde, indbydes hermed til valg af 3 medlemmer af udvalget.

Personer, som opfylder ovennævnte kriterier, kan opstilles til valget, idet de på mødet skal begrunde, hvorfor de ønsker at opstille og hvad de ønsker at bidrage med.

Mødet afholdes: onsdag den 24. februar 2016 kl. 17 i foyeren, Skive Theater.

Dagsorden for mødet vil være

  • Orientering om arbejdet i Byudviklingsudvalget og udvalgets kommissorium
    v/Ruth Kristensen, formand for Byudviklingsudvalget
  • Valg af 3 medlemmer til Byudviklingsudvalget
  • Eventuelt

Du kan læse mere om Byudviklingsudvalget på Skive Kommunes hjemmeside skive.dk/byudviklingsudvalg

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
19. februar 2019, 09:00
Processen med at finde Bent Mølgaards efterfølger som direktør for KulturCenter Limfjord (KCL) er nu tilendebragt.
19. februar 2019, 11:00
Variabel hastighedsbegrænsning på Sundsørevej og Rybjergvej.
20. februar 2019, 11:00
Animationsfilm fra Hospitalsenhed Midt og Skive, Silkeborg og Viborg kommuner hjælper med at skabe mere tryghed for patienterne i overgangen fra hospital til eget hjem.
20. februar 2019, 09:00
Torsdag den 28. februar kl. 17-19.00 holder VIA Læreruddannelsen i Skive Åbent Hus.

Find virksomhed
Søg her
Worm Photo Fotograf Skive
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring