Tidsplans forstyrelser i forbindelse med arbejderne på Viborgvej

Foto: Skive Kommune
Servicemeddelelser:

De seneste ugers arbejder har desværre medført et omfang af overraskelser, som ikke har været/ kunne være forudset.

I overordnede træk drejer udfordringerne sig om:

At der efter ibrugtagning af midlertidig kørebane ud for Viborgvej 81 hurtigt og gradvist opstod et stort hul og ujævnheder i den nordligste kørebane. Umiddelbart efter hullet er blevet opdaget, foretog entreprenøren en akut afhjælpning med køreplader.

Kørepladerne kunne ikke være en blivende løsning på grund af støjgener, derfor blev der i de forgangne to uger brugt tid på en udbedring af hullet og vejen, således at der nu er en god kørevej. Hullet og ujævnhederne skyldes en ukendt skade på eksisterende kloakrør under vejen. Rørene er blandt de der er til udskiftning i forbindelse med arbejderne.

At der i samarbejde med Museum Salling er blevet foretaget en frigravning og undersøgelse af en eksisterende stenkiste, som krydser vejen ved Viborgvej 77. Stenkisten er en del af et meget gammelt rørlagt vandløb som forbinder områderne syd for jernbanen med Skive Fjord.

Undersøgelser af kisten viste, at kisten skulle betragtes som bevaringsværdi på grund af en hidtil ukendt meget høj alder af kisten. Bevaring af kisten kræver, at der gøres særlige tiltag for sikring af vandløbets funktion samtidigt med, at kisten bevares. Arbejdet vil pågå i de kommende uger op til sommerferien.

At der i forbindelse med indledende prøvegravninger efter eksisterende trykledning for spildevand er konstateret, at  denne ikke er installeret helt som ventet. Konstateringen har medført, at der i indeværende uge har været afholdt et ekstra ordinært møde, hvor tiltag for ledningens fortsatte drift samtidigt med sikring af de arbejdstagendes sikkerhed er blevet afdækket. Udfordringen har resulteret i, at der i de kommende uger op til sommerferien rettes fokus på idriftsættelse af en ny trykledning som kan afløse den gamle under udførelse af arbejderne. Den nye trykledning er allerede udført i et stort omfang, men skal gøres færdig for at kunne tages i brug. Arbejdet med færdiggørelse af ledningen vil pågå i de kommende uger op til sommerferien og omkobling vil ske i første uge efter ferien.

Efter sommerferien, når trykledningen er omkoblet, vil de planlagte arbejder med udførelse af nye hovedkloakker mellem Viborgvej 77 og Cirkel K. fortsætte

Udfordringerne har medført, at tidsplanen er skubbet. Det forventes på nuværende tidspunkt at påvirke den nogle uger, og Skive Kommune vil orientere igen når et mere konkret tal kan meldes ud.

Entreprenøren holder sommerferie i ugerne 30 og 31, hvor der vil være ro i området.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
12. juli 2019, 13:00
Midt- og Vestjyllands Politi beder om offentlighedens hjælp til at finde den 29-årige syrer Ibrahim Salah Jumma, der undløb fra politet torsdag den 11. juli 2019
19. juni 2019, 16:00
Søndag den 23. juni afholdes der traditionen tro Sankt Hans aften mange steder i Skive, Salling og Fjends.
15. juli 2019, 09:00
Den 22.-27. juli 2019 er Spøttrup Borg omdannet til et stort middelaldermarked, hvor både danske og udenlandske aktører deltager.
16. maj 2019, 11:00
Fra torsdag den 23. maj til lørdag den 25. maj afholder Roslev byfest. Det bliver tre dage fyldt med aktiviteter for hele familien.

Find virksomhed
Søg her
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring