Rigspolitiets udtalelse til Justitsministeriet om enhåndsbetjente foldeknive

Politi og retten:

Justitsministeriet har i anledning af den seneste tids debat om foldeknive anmodet Rigspolitiet om at udarbejde en udtalelse til Justitsministeriet om lovligheden af nogle konkrete knive og om eventuelle problemer, der i praksis måtte være med at vurdere, om en foldekniv er enhåndsbetjent.
Udtalelsen blev afgivet til Justitsministeriet i sidste uge. Justitsministeriet har på den baggrund i dag bedt Rigspolitiet og Rigsadvokaten om snarest muligt at afgive en fælles indstilling til Justitsministeriet om, hvordan forbuddet mod enhåndsbetjente foldeknive kan præciseres. Rigspolitiet og Rigsadvokaten vil nu iværksætte dette arbejde.
 
Der er indtil videre ikke ændringer i den måde politiet håndterer sager om eventuelle ulovlige knive på. Man kan f.eks. stadig blive sigtet for besiddelse af sådanne ulovlige knive, og der er ikke indført en frit lejde-ordning eller lignende.
 
Opfordringen fra Rigspolitiet er derfor, at borgere, der måtte være i tvivl om lovligheden af deres knive, indtil videre lader dem blive liggende hjemme på forsvarlig vis.
 
Rigspolitiet har i forbindelse med den ovennævnte udtalelse til Justitsministeriet undersøgt de afbildede seks knive/genstande:
Rigspolitiet har umiddelbart vurderet følgende knive til at være enhåndsbetjente foldeknive:
KT 1 – Foldekniv BUCK RANGER 450C, Cat. 9736 0112BRSSP17-B
KT 2 – Foldekniv, mrk. EKA ESKILTUNA SWEDEN Sandvik 12C27
KT 4 – Foldekniv, mrk. BACHO KBSU-01
KT 5 – Foldekniv, VICTORINOX Swiss Knife Picnicker
Rigspolitiet har dog i forhold til BACHO-kniven – som fremstår som et arbejdsredskab – og Swiss Knife Picnicker – som ikke kunne udfoldes ved brug af en hånd uden nogen øvelse – givet udtryk for, at vurderingen kan være behæftet med en vis usikkerhed, idet begrebet foldekniv ikke er nærmere defineret i lovgivningen, og idet det blot fremgår heraf, at kniven skal være konstrueret således, at den i normal stand kan foldes ud ved brug af en hånd, og ikke nærmere om dette skal kunne ske let, hurtigt, enkelt eller lignende.
 
Rigspolitiet har umiddelbart vurderet, at følgende knive/genstande ikke er enhåndsbetjente foldeknive:
KT 3 – Multiværktøj, mrk. Leatherman Super Tool 300
KT 6 – Proptrækker
 
I forhold til multiværktøjet har Rigspolitiet lagt vægt på, at knivbladet ikke kan foldes ud direkte fra skæftet. Det er først muligt efter, at øvrige dele på værktøjet er foldet ud. Rigspolitiet har dog tidligere vurderet, at et multiværktøj, hvor knivbladet var placeret på den udvendige side af håndgrebene, og hvor det umiddelbart kunne foldes ud direkte fra skæftet ved brug af en hånd – dvs. uden først at skulle åbne andre dele af værktøjet – var en enhåndsbetjent foldekniv.
 
I forhold til proptrækkeren har Rigspolitiet lagt vægt på, at knivbladet ikke umiddelbart fandtes at kunne foldes ud ved brug af en hånd. Rigspolitiet har dog bemærket, at uanset om dette måtte have været tilfældet, kan det dog give anledning tvivl, om en sådan genstand overhovedet skal betragtes som en kniv/foldekniv i våbenlovens forstand.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
9. december 2019, 10:00
Forventes at ankomme til Skive Havn, sejlende under tysk flag, tirsdag morgen den 10. december kl. 07:00
9. december 2019, 11:00
Joan Sunesen er receptionist hos Thy-Mors Energi. Hun er også en aktiv arbejdsmiljørepræsentant i virksomheden.
1. november 2019, 08:00
Traditionen tro, afholdes der mange julemarkeder på Skiveegnen. Se listen over julemarkeder her.
30. oktober 2019, 09:00
Et enigt ansættelsesudvalg har peget på Per Lunde Lauridsen som ny chef for Museum Salling.

Find virksomhed
Søg her
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring