Landsdækkende cykel- og knallertkontrol

Foto: Rigspolitiet
Politi og retten:

Politiet gennemfører i perioden 19. til 25. september en målrettet indsats mod cyklister og knallertkørere.

Bløde trafikanter er mere udsatte for alvorlige skader, når de er involveret i trafikulykker og udgør desværre en betydelig del af de dræbte og tilskadekomne i trafikken. I 2015 var cyklister og knallertkørere involveret i 1200 ulykker med personskade. 26 cyklister og 19 knallertkørere blev dræbt. Samlet set en lille stigning, hvor der for andre typer af ulykker skete et fald. I en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklisterne og knallertkørerne selv en medvirkende årsag.

”Desværre har der ikke været samme positive nedgang i antallet af alvorlige ulykker for cyklister og knallertkørere som for andre grupper af trafikanter. Den situation vil politiet være med til at vende, så der også er færre cyklister og knallertkørere involveret i alvorlige ulykker”, udtaler vicepolitiinspektør Arne Martinsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og fortsætter: 

”Mange af de tilskadekomne pådrog sig alvorlige skader i hovedet, der kunne være undgået eller været mindre alvorlige, såfremt de pågældende havde anvendt styrthjelm. Brug af styrthjelm er lovpligtigt for knallertkørere. Selv om brugen af hjelm ikke er påbudt for cyklister, vil jeg dog for deres egen skyld kraftigt opfordre dem til at bruge cykelhjelm”.

Politiet vil i den kommende uge have særligt fokus på cyklisters adfærd og manøvrer, og indsatsen rettes mod ofte forekommende cyklistforseelser som f.eks. manglende lys i lygtetændingstiden, kørsel frem mod rødt lys og kørsel på fortov, samt lignende trafikfarlig og generende adfærd.

Knallertkontrollerne vil primært omfatte indsats mod konstruktivt ændrede køretøjer, idet knallertkørsel med hastigheder over det tilladte udgør en risiko for føreren selv og for medtrafikanterne. Endvidere skaber knallertkørsel med hastigheder over det tilladte anses ofte utryghed, særligt for bløde trafikanter som cyklister og gående, ligesom kørslen ofte er ledsaget af øgede støjgener for omboende.

Politiet bakker derfor op om Rådet for Sikker Trafiks løbende kampagner ”Nederen Forældre” og ”Teenager i Trafikken”, der fokuserer på de voksne som rollemodeller, når det drejer sig om børn og unges anvendelse af styrthjelm og færden i trafikken.

Læs mere om rådets kampagner her: www.sikkertrafik.dk

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
18. juni 2019, 13:00
Maskinmester Michael Petersen går på pension efter næsten 33 års ansættelse ved Skive Kommune.
12. juni 2019, 15:00
Fredag den 14. juni udgives Hestedrømme 2, Tine og den islandske hest Sif. Der inviteres til bogudgivelse med åben stald/ridehal på Laanumgaard fra klokken 15.00-18.00
7. juni 2019, 13:00
Steffen har 4 børn, fuldtidsarbejde og færdig med deltidsstudie: ”Jeg har fået det bedste fra to verdener”.
14. juni 2019, 16:00
Midlertidig afspærring af kommuneveje i Glyngøre og Durup.

Find virksomhed
Søg her
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring