Kvinders A-indkomst har halet ind på mændenes

Oversigten viser udviklingen i lønningerne.
Kilde: Danmarks Statistik
Oversigten viser udviklingen i lønningerne.
Penge og økonomi:

Inden for de seneste ti år har forskellen på mænds og kvinders A-indkomst svinget mellem 65.000 kr. i 2007 og 52.000 kr. i 2013.

Når forskellen på de to køns A-indkomst er blevet mindre siden 2007, hænger det sammen med, at krisen i slutningen af 00’erne og begyn­delsen af 10’erne ramte mændene hårdere og tidligere end kvinderne, da mændene i højere grad end kvinderne er ansat i konjunkturfølsomme erhverv.

Mændenes lønindkomst toppede således i 2007 og 2008 med 239.000 kr., mens kvindernes lønindkomst toppede i 2009 med 167.000 kr. (opgjort i 2014-priser).

Den gennemsnitlige løn pr. lønmodtager steg i 2014 med 3.300 kr. til 203.800 kr. Pensionisternes gennemsnitlige pension (inkl. efterløn) med 3.900 kr. til 180.600 kr. Det skyldes bl.a., at flere pensionister har arbejdsmarkeds-og privat pension. Tallene er korrigeret for prisudviklingen.
Flere med indkomst over 1 mio. kr.

Andelen af danskere med en A-indkomst under 300.000 kr. faldt for andet år i træk fra 64,5 pct. i 2013 til 64,1 pct. i 2014. Antallet af danskere med en A-indkomst over 1 mio. kr. er steget med 1.500 personer til 37.400 i 2014.
Indkomststatistikken er på et foreløbigt grundlag

Indkomstopgørelsen omfatter personer, der er fuldt skattepligtige i det pågældende år (bopæl i Danmark hele året), og som er over 14 år ved årets udgang. Statistikken er foreløbig, og kun oplysninger om A-indkomsterne (ca. 90 pct. af de samlede indkomster) foreligger tidligt nok til at kunne indgå i denne statistik. Det, som ikke er indeholdt i A-indkomsten, er renteindtægter, aktieudbytter, indkomst fra selvstændig virksomhed og skattefrie overførsler (boligydelse og børnetilskud m.m.).

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
18. september 2018, 15:00
Mange på Skiveegnen kender Staarup Hovedgaard, der ligger få km øst for Skive.
24. september 2018, 08:00
Den 28. september fejrer Skive Musikskole 50 års jubilæum med masser af gratis eftermiddagskoncerter.
21. september 2018, 16:00
Samlet indsats med fælles sekretariat og involvering af alle interessenter skal koble kommunerne på det jyske motorvejsnet.
21. september 2018, 08:00
Agertoften i Skive står for en renovering af både fortov og kantsten, som sættes i gang af Skive Kommunes folk fra entreprenørgården. Fortovsfliser vil blive udskiftet med nye af samme type som eksisterende

Find virksomhed
Søg her
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring