Danmark producerer flest vind-kWh per indbygger blandt OECD-landene

Foto:
Penge og økonomi:

Ifølge de nyeste internationale tal producerer danske vindmøller over 2.300 kWh/indbygger om året, hvilket er det højeste i OECD og næsten dobbelt så meget som Sverige, der er nummer to på listen.

Når vinden blæser henover Danmark, indsamler vindmøller en del af kraften, den fører med sig, og omdanner den til energi som vi kan bruge i hverdagen. Ifølge den nyeste internationale oversigt vedrørende producerede gWh fra vindmøller i OECD-landene, lavede møllerne i Danmark lige over 13.000 gWh i 2014, hvilket ligger på niveau med lande som Sverige, Canada, Frankrig og Italien.

For at tage højde for forskellen i størrelsen på OECD-landene kan man se på, hvor mange kWh per indbygger, der kom fra vindmøller i landene. Sat op på denne måde producerede Danmark i 2014 over 2.300 kWh/indbygger, hvilket er højere end noget andet land i sammenligningen og næsten dobbelt så højt som det næste land på listen, Sverige.

I mindst 15 år har Danmark været det OECD-land, der producerede flest kWh/indbygger, og i perioden er mængden steget med 192 procent.

Mere end en fjerdedel af vedvarende energi fra vindkraft

Zoomer man ind på Danmark, kan man se, at vedvarende energis andel af den totale energiproduktion er vokset markant siden årtusindeskiftet. Datagrundlaget for den danske energiproduktion tillader, at man sammenligner 2000 og 2016.  I 2000 stod vedvarende energi for 6,9 procent af den totale energiproduktion, mens tallet i 2016 var 26,5 procent – altså mere end en fjerdedel af den totale energiproduktion.

Energi fra vindkraft spiller også en større rolle i den samlede tilgang af vedvarende energi, end det var tilfældet i 2000. Fra 2000 til 2016 steg andelen af vedvarende energi fra vindkraft i Danmark fra 19 procent til 27 procent. Sagt på en anden måde kom knap en femtedel af Danmarks vedvarende energi fra vindkraft i 2000, mens mere end en fjerdedel kom fra vindkraft i 2016.

Markant stigning i støtten til vindkraft

Udviklingen i produktionen af energi fra vindkraft i Danmark bør ses i sammenhæng med de politiske initiativer, der er taget på området.
Et væsentligt element heri er den støtte i form af PSO-tilskud, der siden 1998 er blevet givet til vindkraft.

PSO-tilskud finansieres via PSO-afgiften (grøn afgift), der opkræves via husholdningers og virksomheders elregninger, og er blevet anvendt til specifikke miljøindsatser, herunder støtte til vindkraft.

Fra 1998 til 2016 er støtten til vindkraft igennem PSO-tilskud steget fra cirka 3,4 milliarder kroner til cirka 7,4 milliarder kroner. Dermed er støtten i perioden steget med cirka 119 procent.

I 2016 blev et flertal på Christiansborg enige om at afskaffe PSO-afgiften. Ifølge aftalen skal afgiften udfases, så den fuldt ud er afskaffet i 2022. Hvilke præcise konsekvenser, udfasningen vil få for støtten til vindkraft, vides endnu ikke.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
16. september 2019, 10:15
En andenpræmie i Eurojackpot og fire vindere i Lotto gav fem nye millionærer i weekenden.
2. september 2019, 11:00
Lundø danner hvert år rammen om Danmarks smukkeste beliggende motorshow, hvor Lundø Strand Camping og Krumtapperne inviterer alle motorentusiaster til at deltage med deres spændende køretøjer.
16. september 2019, 11:00
Politiet sætter i denne uge ind med kontrol af uopmærksomme trafikanter på vejene.
10. september 2019, 10:00
Søndag den 15. september 2019 er der Åbent Landbrug, hvor cirka 100.000 danskere hvert år får masser af frisk luft.

Find virksomhed
Søg her
Worm Photo Fotograf Skive
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring