SMV’erne stortrives og ansvaret for de unge er markant i Skive

Foto: BDO
NYHEDER:

SMV Barometret 2018 viser fremgang for alle landets mindre og mellemstore virksomheder. SMV’erne har gennemsnitligt løftet deres overskud med næsten 16 % de seneste to år, og omsætningen er i samme periode steget med 11,5 %.

Morten Hagerup, Senior Partner og statsautoriseret revisor hos BDO i Skive: ”Vores analyse viser, at de mindre og mellemstore virksomheder trives. Vi kan se, at for Skive, Mors og opland, er omsætningen blandt SMV’erne steget med 6,9 % i 2017 mod 1,7 % året før. Overskuddet er steget med 2 % mod 2,3 % i 2016, og når det kommer til graden af soliditet, så ligger den på 36,9 % for 2017, mens den var 34 % i 2016. Det er gode resultater for vores område,” siger Morten. Sammenligner man soliditetsgraden for hele landet, så lå den gennemsnitlig på 39,9 % i 2017 mod 35,5 % året før.

Ansvaret for unge uden praktikplads i Skive og opland er rigtig stort
Blandt SMV’erne i området forventer 63,5 % ikke at ansætte nye medarbejdere i 2018. Landsgennemsnittet er 60,9 %. Det er til gengæld virksomhederne i Skive-Morsområdet, som udviser det største ansvar overfor den yngre arbejdskraft. På spørgsmålet ”Min virksomhed har et samfundsansvar for at hjælpe med at skaffe beskæftigelse til unge uden praktikplads,” svarer hele 55,8 % således ”ja”. Til sammenligning er det kun 42,6 % af Hovedstadens virksomheder, som føler sig forpligtet til at skaffe de unge jobs.

”Blandt vores kunder oplever vi stor respekt for at skaffe unge i arbejde. Der er bred forståelse for, at det er de unge, der skal bære stafetten videre, når SMV’erne skal sikre sig fortsat vækst,” siger Morten Hagerup fra BDO-kontoret i Skive.

Provinskapløbet er ikke entydigt i år
Når analysens resultater fra de tre største byer udenfor Hovedstaden sammenlignes, så er det Aalborg, som i år indtager andenpladsen, såvel når det gælder vækst i omsætning (6,7 %), og vækst i overskud (5,9 %). Virksomhederne i Aalborg Kommune har flyttet sig op på andenpladsen i kampen om at gøre det bedst, og sammenholdt med at Aalborg Kommune både i 2015 og i 2016 placerede sig sidst, er det godt kommet igen. Bedst til at vækste på bundlinjen det seneste år var dog virksomhederne i Aarhus, her var der plus på 7,4 %, men omsætningen steg dog kun med 4,7 %. Odense, som indtager en ikke entydig førsteplads i kapløbet mellem provinshovedstæderne med stigning i omsætning på 8 % og en sidsteplads, når det gælder stigning i overskud på 4 %, har ikke formået at holde den flotte førsteplads fra 2016, hvor omsætningen blev løftet med 10,7 % og overskuddet steg med hele 14,1 %.

Digitalisering, automatisering og robotics kan rykke forretningen
Hele 88,3 % af SMV’erne i Skive og opland bekræfter, at de forventer at fastholde samme niveau eller øge investeringer og ressourcer på digitalisering og automatisering i 2018 i forhold til 2017. Til sammenligning er det kun 74 % af fynboerne, som har den intention. Knap 28 % (27,7 %) af virksomhederne vil bruge ressourcerne på at løfte produktionen. Sammen-ligner man med Nordjylland, hvor kun 15 % har den intention, så er det godt nyt for Skive og opland; for det er netop gennem digitalisering af produktionsleddet, at den store økonomiske gevinst er at hente.

Livet som selvstændig - Flere end nogensinde før ønsker lempeligere krav
På analysens spørgsmål ”Er livet som indehaver af egen virksomhed generelt blevet mere eller mindre attraktivt ?” så svarer hele 76,9 % af respondenterne i Skive-Mors og opland, at det er på samme niveau som sidste år. På landsplan er det 76,9 %, der svarer, at vilkårene er uændrede, og tallet for sidste år var 68,4 %. Den store arbejdsbyrde med at gøre virksomhederne klar til EU-Persondataforordningen, som jo trådte i kraft den 25. maj 2018, er måske en medvirkende årsag til, at virksomhederne ikke oplever, at hverdagen er blevet nemmere.

EU-Persondataforordningen og cybercrime-truslen
Gennemsnitligt svarer 65,3 % på landsplan, at de forventer, at have fået indarbejdet faste procedurer inden den nye EU-Persondataforordning trådte i kraft For Skive-Mors og opland er tallet helt oppe på 71,2 %, så her ser det ud som om, der er kommet godt styr på de nye regler blandt SMV’erne her.

”Virksomhederne har stadig en del arbejde med at få gjort reglerne i forbindelse med den nye EU-Persondataforordning til rutine. Som rådgivere vil vi selvfølgelig gerne hjælpe vores kunder godt på vej, så procedurerne bliver så nemme at implementere som overhovedet muligt,” siger Morten Hagerup, Senior Partner og statsautoriseret revisor hos BDO i Skive.

OM SMV Barometret
SMV Barometret bygger på omfattende data hentet blandt BDO’s kunder. De kvantitative data stammer fra 27.000 regnskaber samt spørgeskemabesvarelser fra SMV’er i dansk erhvervsliv. Dermed giver SMV Barometret det mest detaljerede, velunderbyggede og aktuelle billede af, hvordan de danske SMV-virksomheder har det netop nu.

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
5. juli 2019, 09:00
Sundsøre Festival 2019 afholdes den sidste weekend i juli fra den 26.-27. juli. Det bliver et par dage fyldt med musik.
15. juli 2019, 09:00
Den 22.-27. juli 2019 er Spøttrup Borg omdannet til et stort middelaldermarked, hvor både danske og udenlandske aktører deltager.
16. maj 2019, 11:00
Fra torsdag den 23. maj til lørdag den 25. maj afholder Roslev byfest. Det bliver tre dage fyldt med aktiviteter for hele familien.
19. juni 2019, 16:00
Søndag den 23. juni afholdes der traditionen tro Sankt Hans aften mange steder i Skive, Salling og Fjends.

Find virksomhed
Søg her
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring