Countryfestival må gerne fortsætte

NYHEDER:

Skive Kommune har for to år siden givet en ’lovliggørende dispensation’ til, at der må afholdes countryfestival i Glyngøre. Den står stadig ved magt.

Men blandt andet placeringen af nogle af de opførte hytter strider imod naturbeskyttelsesloven. De skal flyttes for være lovlige. Kommunen har modtaget en ansøgning fra Glyngøre Camping, så sagsbehandlingen i den sammenhæng er i gang. Men dét arbejde spænder på ingen måde ben for afholdelse af festivalen.

Skive Kommune er blandt andet kendt for stærke fællesskaber – også i landdistrikterne. Derfor er der al mulig grund til at glæde sig over, at der er lokale kræfter, der tager initiativ til at lægge et stort stykke arbejde i for eksempel at arrangere en festival. Det er også sket i Glyngøre, hvor en countryfestival igennem nogle år har været et tilløbsstykke.

Dispensation
Glyngøre Camping har sin festivalplads inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, der på campingpladsen er reduceret til et såkaldt friareal. Det betegner inden for lovgivningen et areal, hvor der som udgangspunkt ikke må etableres nogen former for faste anlæg uden en dispensation. Her ligger telte, kulisser – og de opførte hytter. Skive Kommune meddelte den 2. juni 2017 ’lovliggørende dispensation’ til en festivalplads ’med tilhørende elementer, herunder et festivaltelt, bygninger, hegn, terrænændringer, container/oplags-plads, legehus og legetårn,’ som det står i afgørelsen.

Dispensationen blev meddelt på vilkår om, at der ikke måtte etableres yderligere faciliteter, telte eller lignende som faste anlæg eller bygninger inden for gravhøjenes beskyttelseslinjer, og at festivalpladsen ikke måtte udvides yderligere.

Hytter skal flyttes uden for friarealet
Herefter opførte Glyngøre Camping 10 hytter inden for friarealet og ansøgte efterfølgende i 2018 om lovliggørende dispensation. Kommunen meddelte i henhold til lovgivningen afslag. Afslaget på ansøgningen om lovliggørelsen af hytterne m.m. inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen blev af Glyngøre Camping påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som stadfæstede kommunens afgørelse. I henhold til loven skal hytterne derfor flyttes uden for friarealet til et område, som ligger længere væk fra festivalteltet for at være lovlige.

Skal hytterne flyttes, vil det kræve en dispensation fra lokalplanen. Glyngøre Camping har sendt en ansøgning til kommunen i den sammenhæng, så dét arbejde er allerede i gang. Sagsbehandlingen foregår p.t. i kommunens planafdeling.

Skive Kommune har igennem hele forløbet afholdt flere møder med Glyngøre Camping for at se på mulighederne inden for rammerne af lovgivningen.

- Som udgangspunkt ser vi ikke noget modsætningsforhold mellem loven og afholdelsen af den velbesøgte countryfestival. Det er en gevinst for alle, at den kan fortsætte. Men opførelsen af campinghytterne skal ske på et lovligt grundlag – og det er vi i fuld gang med at arbejde på at få på plads, siger Ann Ammitzbo, byg- og miljøchef i Skive Kommune.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
12. juli 2019, 13:00
Midt- og Vestjyllands Politi beder om offentlighedens hjælp til at finde den 29-årige syrer Ibrahim Salah Jumma, der undløb fra politet torsdag den 11. juli 2019
19. juni 2019, 16:00
Søndag den 23. juni afholdes der traditionen tro Sankt Hans aften mange steder i Skive, Salling og Fjends.
15. juli 2019, 09:00
Den 22.-27. juli 2019 er Spøttrup Borg omdannet til et stort middelaldermarked, hvor både danske og udenlandske aktører deltager.
16. maj 2019, 11:00
Fra torsdag den 23. maj til lørdag den 25. maj afholder Roslev byfest. Det bliver tre dage fyldt med aktiviteter for hele familien.

Find virksomhed
Søg her
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring