Godt på vej med skilsmissepakken

Advokat Elin L. Andersen
Advokat Elin L. Andersen
BOLIG & LIVSSTIL:

Det er et skridt på vej i den rigtige retning

 

Hvis alt går efter planen bliver der, inden for meget kort tid, vedtaget en ny skilsmissepakke, som skal sætte en stopper for samarbejdschikaner i forældreansvarssager.

Formålet med den nye skilsmissepakke er at sætte fokus på både at optimere processen, men i særlig høj grad også, at tilskynde forældrene til at samarbejde med henblik på at skabe den bedste løsning for børnene.

Pakken er et skridt i den rigtige retning, men langt fra tilstrækkeligt til at afhjælpe de mange forældre, som havner i en krig om børnene, vurderer familieretsadvokat Elin Andersen, Ret&Råd, som har gennemgået elementerne i lovforslaget.

 

Mødepligt i Statsforvaltningen
Hvis forslaget bliver vedtaget vil det medføre, at der indføres mødepligt i Statsforvaltningen, så forældre ikke, med henblik på at forhale sagen, kan aflyse møder mv. uden gyldig grund hertil.

Der er ingen tvivl om, at det er et stort problem, når den ene part forsøger at forlænge sagens behandling, ved gentagne gange at melde afbud til møder. Derfor virker det umiddelbart som en god løsning at lade Statsforvaltningen træffe afgørelse på det foreliggende grundlag, når en part ikke møder op eller ikke besvarer Statsforvaltningens henvendelser inden fristens udløb.

Konsekvensen er dog, at Statsforvaltningen risikerer at træffe afgørelser, der ikke er til barnets bedste, da vigtige informationer ikke kommer til deres kundskab.

Derudover må der være en vis tilbageholdenhed med at træffe sådanne afgørelser, og denne type afgørelse bør alene træffes, når der ikke er tvivl om at manglende reaktion er chikane.

 

Afgørelse om midlertidigt samvær
Ifølge lovforslaget skal Statsforvaltningen senest 3 uger efter modtagelsen af en anmodning om samvær træffe afgørelse om midlertidigt samvær, såfremt forælderen ikke har samvær med barnet.

Det er i langt de fleste forældreansvarssager det bedste for barnet at bevare kontakten til begge forældre. I bemærkningerne til lovforslaget følger det endvidere, at midlertidigt samvær alene fastsættes, såfremt der ikke er tvivl om at det er det bedste for barnet.


Ikke gennemført samvær skal erstattes
Samvær som ikke gennemføres, udløser automatisk erstatningssamvær, hvis det ikke beror på samværsforælderens forhold.

I de tilfælde hvor forældrene ikke selv magter at nå til enighed om at bytte samvær, er samværsforælderen hermed sikret, at samværet ikke blot går tabt, når bopælsforælderen aflyser samværet. Dette har ikke hidtil været udgangspunktet i praksis, hvorfor det må forventes, at den nye bestemmelse kan få en positiv effekt på parternes vilje til at gennemføre planlagt samvær.
Med den nuværende ordning, vil en bopælsforælder helt uden konsekvenser kunne aflyse samvær med påskud om sygdom og lignende, idet der i praksis stort set aldrig gives erstatningssamvær i disse situationer.

 

Midlertidige afgørelser
Midlertidige afgørelser om samvær under forældremyndighed/bopælssager bliver automatisk endelige, når der er truffet afgørelse om forældremyndighed og bopæl.

Ændringen tilsigter, at sagerne ikke skal starte forfra i Statsforvaltningen når der er truffet en afgørelse om forældremyndighed eller bopæl.

I dag bliver der ofte aftalt eller truffet afgørelse om et midlertidigt samvær indtil sagen er afgjort, således at man sikrer en eller anden form for kontakt med begge forældre.

Umiddelbart vil denne bestemmelse formentlig volde problemer i praksis, idet forældrene vil være meget mere ufleksible, da den midlertidige ordning efterfølgende bliver permanent.

Med de nuværende regler er det lettere for forældrene at acceptere et fastsat midlertidigt samvær eller aftalt samvær, idet der netop bliver gjort noget ud af, at det alene er midlertidigt, og at man ser på det igen, når de andre spørgsmål er afklarede.

Der er dog givet adgang til at søge om ændring af det fastsatte samvær, hvorfor forældrene ikke er helt låst at den midlertidige afgørelse.

 

Ferie
Statsforvaltningen kan fastsætte barnets ret til ferie hos BEGGE forældre, således at ferie hos bopælsforælderen ikke kan bruges til blokering af samvær med den anden forælder.

Efter den nuværende ordning, fastsætter Statsforvaltningen alene ferie for samværsforælderen.

Dette betyder i realiteten, at bopælsforælderen kan misbruge retten til ferie som et våben i samværschikanen.

I de afgørelser som Statsforvaltningen træffer i dag, fremgår det, at samvær bortfalder, såfremt det ligger helt eller delvist i bopælsforælderens ferie.

En bopælsforælder kan således med den nuværende lovgivning vælge at lægge sine ferier fra f.eks. lørdag til lørdag, således at samværet bortfalder i samværsforælderens weekend.

De fleste samværsforældre har ret til en forlænget samværsweekend i forbindelse med helligdage.

Henset til at dette blot er et udvidet samvær, kan en bopælsforælder i dag, blot meddele at man holder ferie på helligdagen, hvorefter hele samværet bortfalder.

I sammenhæng med bestemmelsen for erstatningssamvær forventes det, at den nye bestemmelse vil kunne få en positiv effekt på parternes vilje til at overholde planlagt samvær.

Bestemmelsen vil også give samværsforældrene en meget bedre retsstilling og adgang til at have samvær med deres børn, og samværsforældrene får et redskab til at hindre de bopælsforældre, som holder 12 ugers ferie om året blot for at begrænse samværet.

 

Børnesagkyndig rådgivning forud for en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse
Der skal som udgangspunkt gives børnesagkyndig rådgivning til forældrene, inden der træffes en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse.

Formålet bag initiativet er, at man skal forsøge at holde forældrene væk fra fogedretten og sikre, at forældre ikke ender i fogedretten gentagne gange, idet dette utvivlsomt er ødelæggende for det fremtidige samarbejde.

De forældre som havner i fogedretten for at få tvangsfuldbyrdet et samvær er ofte på et så højt konfliktniveau, at der skal en hel del ressourcer til for at få forældrene til at få et velfungerende samarbejde, hvorfor initiativet formentlig kun vil få den ønskede effekt, såfremt der afsættes tilstrækkelige ressourcer og tid til at tale og rådgive forældrene.

Samlet set vurderer familieretsadvokat Elin L. Andersen, at det nye lovforslag er et skridt i den rigtige retning, men det er langt fra tilstrækkeligt til at få afhjulpet de mange forældre som havner i en krig om børnene.

 

Fakta:
Lovforslaget vil medføre at:

  • Der indføres mødepligt i Statsforvaltningen
  • Statsforvaltningen skal senest 3 uger efter modtagelsen af en anmodning om samvær træffe afgørelse om midlertidigt samvær, såfremt forælderen ikke har samvær med barnet.
  • Samvær som ikke gennemføres, udløser automatisk erstatningssamvær, hvis det ikke beror på samværsforælderens forhold.
  • Midlertidige afgørelser om samvær under forældremyndighed/bopælssager bliver automatisk endelige, når der er truffet afgørelse om forældremyndighed og bopæl.
  • Statsforvaltningen kan fastsætte barnets ret til ferie hos BEGGE forældre, således at ferie hos bopælsforælderen ikke kan bruges til blokering af samvær med den anden forælder.
  • Der skal som udgangspunkt gives børnesagkyndig rådgivning til forældrene, inden der træffes en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse.


Relevant information
Læs om familieretsadvokat Elin Andersen her
http://www.ret-raad.dk/Offices/Ebeltoft/About/Profile.aspx?lawyer=6a4c271c2de04c1397f9fdae76087341

læs mere om skilsmisse her
http://www.ret-raad.dk/Familie/Vi-skal-skilles.aspx

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
19. august 2019, 11:00
Fra torsdag, den 22. august, til lørdag, den 24. august, er der byfest i Søby-Højslev. Det bliver tre dage med fart på og masser af aktiviteter.
19. august 2019, 09:00
Den 24. og 25. august, fra klokken 10.00-17.00, danner de gamle gårde og huse og den omkringliggende natur ved Hjerl Hede, for 7. år i træk, den perfekte ramme om levendegørelsen.
14. august 2019, 11:00
Hank op i kollegaen, tag din gamle klassekammerat under armen og kom på Elværksgrunden den 23. august til en omgang god musik og konkurrenceprægede aktiviteter.
16. august 2019, 09:00
Vejdirektoratets arbejde på Haderup Omfartsvej vest om Haderup medfører nu en midlertidig spærring af Herningvej/Skivevej, hvor den kommende omfartsvej tilsluttes rute 34 nord for Haderup.

Find virksomhed
Søg her
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring