Naturpark Flyndersø

Foto: Skive Kommune
KULTUR:

Projektet dækker et, endnu ikke nærmere afgrænset, område fra Karup/Skive ådal i øst over Flyndersø og Sdr. Lem Vig til Venø Bugt i vest.

Området blev dannet af smeltevandet, der løb som en rivende flod ud i Venø Bugt, da isen smeltede ved slutningen af sidste istid for omkring 12.000 år siden. Som isranden trak sig tilbage, blev der efterladt store klumper af dødis, som blev dækket af sand og grus, som blev ført med af smeltevandsstrømmen. Da dødisklumperne smeltede, blev der dannet store runde huller, som i dag stadig tydelig ses som dale eller søer i den flade smeltevandslette.

Der er store naturrigdomme i området, som rummer fjord, enge, søer, heder, moser, skove og vandløb. Blandt andet ligger Danmarks største hedesø – Flyndersø – i området. Langs søens breder findes urskovslignende egekrat og store fredede hedområder.

Igennem projekt Naturpark Flyndersø forsøges nogle af de tiltag og visioner, som fremkom i processen med udarbejdelse af en strategi for området – som dengang gik under betegnelsen Lokalpark Flyndersø – Sdr. lem Vig – udmøntet. Strategien, som også rummer en fin beskrivelse af projektområdet, kan findes her.

Projektet
Der er to ben i projekt Naturpark Flyndersø. Det ene er at udvikle områdets friluftsfaciliteter, rekreative infrastruktur og natur, så området blive endnu mere attraktivt for dyr, planter og mennesker samt at informerer om dette unikke områdes værdier og markedsfører disse over for turister og potentielle tilflyttere. En kort beskrivelse af projekt Naturpark Flyndersø kan findes her.

Det andet er at undersøge mulighederne for at få området anerkendte, som officiel naturpark via Friluftsrådets mærkningsordning ”Danske Naturparker”. Man kan læse mere om mærkningsordningen på Friluftrådets hjemmesiden.

Kontakt
Hvis man har gode ideer, kommentarer, spørgsmål mm til naturparkprojektet kan man henvende sig til projektleder Maria Rask på mail: mbra@skivekommune.dk eller tlf.nr. 9915 7721.

Man kan løbende holde sig orienteret om arbejdet med Naturpark Flyndersø på Facebook, klik her

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
25. april 2019, 12:00
Telenor og Eniig har netop underskrevet en bredbåndsaftale, som åbner for, at Telenor kan tilbyde flere end 300.000 midt- og nordjyder lynhurtigt internet på Eniigs fibernet.
25. april 2019, 14:00
På søndag, den 28. april 2019, er det tid til årets første danske storløbsdag, når Musketerdagen søndag eftermiddag skal afvikles på Skive Trav.
25. april 2019, 10:00
Få styr på tal og tendenser med Poul Højlunds spændende foredrag: Rigets Tilstand anno 2019 - Tal om Danmark.
26. april 2019, 09:00
Forventes at ankomme til Skive Havn fredag eftermiddag ca. kl. 17:00, sejlende under dansk flag.

Find virksomhed
Søg her
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring