Naturpark Flyndersø

Foto: Skive Kommune
KULTUR:

Projektet dækker et, endnu ikke nærmere afgrænset, område fra Karup/Skive ådal i øst over Flyndersø og Sdr. Lem Vig til Venø Bugt i vest.

Området blev dannet af smeltevandet, der løb som en rivende flod ud i Venø Bugt, da isen smeltede ved slutningen af sidste istid for omkring 12.000 år siden. Som isranden trak sig tilbage, blev der efterladt store klumper af dødis, som blev dækket af sand og grus, som blev ført med af smeltevandsstrømmen. Da dødisklumperne smeltede, blev der dannet store runde huller, som i dag stadig tydelig ses som dale eller søer i den flade smeltevandslette.

Der er store naturrigdomme i området, som rummer fjord, enge, søer, heder, moser, skove og vandløb. Blandt andet ligger Danmarks største hedesø – Flyndersø – i området. Langs søens breder findes urskovslignende egekrat og store fredede hedområder.

Igennem projekt Naturpark Flyndersø forsøges nogle af de tiltag og visioner, som fremkom i processen med udarbejdelse af en strategi for området – som dengang gik under betegnelsen Lokalpark Flyndersø – Sdr. lem Vig – udmøntet. Strategien, som også rummer en fin beskrivelse af projektområdet, kan findes her.

Projektet
Der er to ben i projekt Naturpark Flyndersø. Det ene er at udvikle områdets friluftsfaciliteter, rekreative infrastruktur og natur, så området blive endnu mere attraktivt for dyr, planter og mennesker samt at informerer om dette unikke områdes værdier og markedsfører disse over for turister og potentielle tilflyttere. En kort beskrivelse af projekt Naturpark Flyndersø kan findes her.

Det andet er at undersøge mulighederne for at få området anerkendte, som officiel naturpark via Friluftsrådets mærkningsordning ”Danske Naturparker”. Man kan læse mere om mærkningsordningen på Friluftrådets hjemmesiden.

Kontakt
Hvis man har gode ideer, kommentarer, spørgsmål mm til naturparkprojektet kan man henvende sig til projektleder Maria Rask på mail: mbra@skivekommune.dk eller tlf.nr. 9915 7721.

Man kan løbende holde sig orienteret om arbejdet med Naturpark Flyndersø på Facebook, klik her

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
14. november 2018, 12:20
Har du fået stjålet din mountainbike i Skive- eller Struer-området, er der nu håb for, at du kan få den tilbage.
14. november 2018, 12:00
Viborgvej lukkes midlertidigt fra søndag aften d. 18/11-2018 til og med fredag d. 30/11-2018
14. november 2018, 14:33
Humøret er lidt ekstra højt på Thise Mejeri i dag, for i går, den 13. november, kom mejeristerne hjem fra International Food Contest i Herning med 4 ud af 7 priser.
14. november 2018, 14:00
Fra på torsdag kan borgere i Midt- og Vestjylland, der har brug for særlig vejledning fra politiet, kontakte fire nye borgerrådgivere

Find virksomhed
Søg her
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring