Solidt regnskabsresultat for Skive Kommune i 2015

Foto: Advodan
ERHVERV:

Skive Kommunes regnskab giver plads til at fortsætte vækst og udviklings dagsorden.

Renovering af Skive Badeland, udvidelse af Fur Havn, områdefornyelse i Breum og Lihme, 50 km ny asfalt, isolering af SparNord Arena og indretning af nye lokale til psykiatrien er blot nogle af en lang række anlægsopgaver, som blev gennemført i 2015. I alt 87,9 mio. kroner blev der i 2015 brugt på anlægsinvesteringer.

- Skive Kommune har en sund økonomi. Vi udviser omkostningsbevidst adfærd, og en solid økonomi betyder, at vi har plads til at fortsætte vækst og udviklings dagsorden. Sådan lyder det positive budskab fra borgmester Peder Christian Kirkegaard, efter regnskab for 2015 i dag blev behandlet i Økonomiudvalget med henblik på fremlæggelse i byrådet.

Råd til mere
Kommunens sunde økonomi har de senere år givet plads til at investere mere end den politiske målsætning om investeringer for 40-50 mio. kroner årligt. I 2014 investerede kommunen 106 mio. kroner, i 2015 var beløbet 87,9 mio. kroner, mens der i budgettet for 2016 er sat 76,1 mio. kroner af til investeringer i anlæg og større udviklingstiltag som Green Lab, byudvikling omkring Skive Å, Gl. Skive Hus, og Glyngøre Aqua Park.

- Med et resultat på 67,2 mio. kroner inden afdrag og låneoptagelse i 2015 er der plads til, at vi også i budgettet for næste år (2017), kan have et forholdsvis højt anlægsbudget. Det er glædeligt, at vores økonomi er grundlæggende sund, og at vi som kommune har mulighed for at investere og dermed kan bidrage til den positive udvikling, som begynder at tegne sig på Skiveegnen, siger borgmesteren.

Lavere udgifter
Kommunen havde budgetteret med et primært driftsoverskud på 67,8 mio. kroner, men realiserede 151,5 mio. kroner. Forklaringen skal først og fremmest findes i færre udgifter på arbejdsmarkedsområdet. Skive Kommune har en meget høj aktiveringsgrad, og en ledighed, der er blandt landets laveste.

Bag kommunens overskud ligger desuden en forklaring om, at udgifterne til serviceområderne såsom dagpasning, folkeskole og ældreområdet blev endnu lavere end forventet. Det skyldes dels, at pris- og lønudgifterne ikke er steget så meget som Kommunernes Landsforening, KL tidligere havde forudsat, og dels at kommunen ikke har brugt den såkaldte servicepulje - en slags buffer til uforudsete udgifter, som kommunerne kan afsætte som sikkerhed for ikke at overskride budgettet.

Ansvarlig og effektiv
Kommunaldirektør Per Mathiasen påpeger, at de ekstra millioner ikke kan forventes at gentages i kommende års resultater.

- Det er vi nødt til at se som et engangsbeløb, som har en række tekniske forklaringer. Jeg vil gerne understrege, at den vigtigste årsag til vores sunde økonomi er, at vi generelt har en omkostningsbevidst adfærd og kultur i Skive Kommune. Vores ledere og medarbejdere er ansvarlige og effektive, og vores decentrale økonomiske styring, hvor ansvaret for økonomien på et område ligger ude hos dem der er tæt på opgaven, virker efter hensigten, siger han.

Med regnskab 2015 øger Skive Kommune sin likviditet med 35,7 mio. kroner.

FAKTA
Skive Kommune har i 2015 investeret for 87,9 mio. kroner. Blandt andet er der investeret i anlæg som:

  • Ny asfalt og renovering af veje: 16,5 mio. kroner, havne: 13,8 mio. kroner, busterminal: 2,8 mio. kroner.
  • Energibesparende foranstaltninger: 10,8 mio. kroner, til gadelys og kommunale bygninger.
  • By- og områdefornyelse: 9,4 mio. kroner, blandt andet i Skive, Breum, Lihme og Rønbjerg.
  • Renovering af kommunale bygninger: 27,3 mio. kroner, herunder skole- og daginstitutioner, BOMI, Marienlyst og Idavang.
  • Idrætsfaciliteter: 5,9 mio. kroner til blandt andet Resen Multipark og SparNord Arena.
Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
13. december 2019, 09:00
Søndag den 15. december kl. 14-16 inviterer SVANEN til julestue i Det Røde Nisse-klub-hus.
1. november 2019, 08:00
Traditionen tro, afholdes der mange julemarkeder på Skiveegnen. Se listen over julemarkeder her.
13. december 2019, 11:00
Forventes at ankomme til Skive Havn lørdag eftermiddag ved 14:00 tiden. Skibet sejler under tysk flag.
12. december 2019, 09:00
I weekenden, i uge 50, er der masser af aktivitet i SønderCentret. Blandt andet ansigtsmaling og levende rensdyr!

Find virksomhed
Søg her
Dynamic-it
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring