Resultat vokser til 705 millioner kroner

Spar Nords hovedkontor i Aalborg
Foto: Spar Nord
Spar Nords hovedkontor i Aalborg
ERHVERV:

Spar Nord-resultat vokser til 705 millioner kroner

Med et resultat før skat på 705 millioner kroner blev 2014 på bundlinjen det bedste år for Spar Nord siden 2007. Spar Nords opkøb fra FIH Erhvervsbank, Basisbank og Danske Andelskassers Bank bidrager sammen med en høj aktivitet på formue- og boligområdet positivt til resultatet, mens nedskrivninger på landbrug trækker ned.

Spar Nords resultat voksede i 2014 med 35 millioner kroner sammenlignet med 2013 og landede dermed på 705 millioner kroner før skat - det bedste resultat siden 2007. Efter skat blev resultatet på 613 millioner kroner svarende til en egenkapitalforrentning på 9,0 procent.

Administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby betegner regnskabet som ”tilfredsstillende” og hæfter sig ved, at opkøbene fra FIH Erhvervsbank, Basisbank og Danske Andelskassers Bank materialiserer sig positivt i regnskabstallene.

Vi har i løbet af 2014 taget en række strategiske initiativer, der på forskellige måder skal være med til at sikre bankens fremtidige konkurrencekraft og indtjeningsevne. Herunder vores opkøb af bankaktiviteter, som sammen med en pæn organisk vækst er med til at sikre, at vi kommer ud af 2014 med et samlet forretningsomfang, der er 13 milliarder kroner eller 7 procent større end ved årets begyndelse, siger Lasse Nyby.

Ud over opkøbene har Spar Nord i 2014 også truffet beslutning om at skifte datacentral og it-platform fra SDC til BEC, ligesom Spar Nord har relanceret sin leasingforretning.

Rentefald bidrager positivt

Med til at trække resultatet for 2014 op er også en høj konverteringsaktivitet på boligområdet som følge af de fortsatte fald i markedsrenterne.

Årets renteudvikling har betydet positive kursreguleringer på vores obligationsbeholdning, men først og fremmest har den betydet en helt ekstraordinær høj konverteringsaktivitet på boligområdet, og det er med til at løfte vores aktivitetsbestemte indtjening til et historisk højt niveau, uddyber Lasse Nyby.

Vanskelige vilkår i landbruget

Spar Nords nedskrivninger på udlån steg i 2014 med 90 millioner kroner til 493 millioner kroner, og det er altovervejende de vanskelige vilkår i landbruget som følge af handelskrisen mellem EU og Rusland, der får nedskrivningerne til at stige.

-Både privatkunderne og erhvervskunderne får det bedre og bedre, men situationen i landbruget er ganske alvorlig, og vi kan desværre endnu ikke se enden på de betydelige udfordringer, som sektoren står over for, konstaterer Lasse Nyby og tilføjer: Derfor forventer vi også, at nedskrivningerne på landbrug fortsat vil ligge på et højt niveau, mens vi til gengæld ser faldende nedskrivninger hos de almindelige privatkunder og i store dele af erhvervslivet.

Udbytte og forventninger

Spar Nords bestyrelse har besluttet at indstille til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte i henhold til bankens politik om at udbetale 33 procent af årets nettoresultat. Hvorvidt der skal ske yderligere udbyttebetaling vil bestyrelsen forholde sig til, når det er afklaret, hvorvidt Spar Nords kapitalsituation bliver styrket yderligere som følge af Nordjyske Banks købstilbud på Nørresundby Bank, hvori Spar Nord ejer knap 55 procent af aktierne.

For 2015 forventer Spar Nord at realisere en basisindtjening før nedskrivninger på niveau med 2014 korrigeret for ekstraordinære forhold vedrørende salg af Nets-aktier og skift af datacentral.
 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
22. juli 2019, 09:00
Lørdag den 17. august 2019 fylder Thise Friskole 40 år, og det skal fejres med en dag fyldt med aktiviteter.
5. juli 2019, 09:00
Sundsøre Festival 2019 afholdes den sidste weekend i juli fra den 26.-27. juli. Det bliver et par dage fyldt med musik.
24. juni 2019, 15:00
Musikmejeriet præsenterer en festival for alle - Den Rådne Banan Festival 2019.
19. juni 2019, 16:00
Søndag den 23. juni afholdes der traditionen tro Sankt Hans aften mange steder i Skive, Salling og Fjends.

Find virksomhed
Søg her
Worm Photo Fotograf Skive
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring