Industriproduktionen steg lidt i februar

Graf: Produktionsindeks, sæsonkorrigeret Produktionsstigning i fremstilling af varige forbrugsgoder
Graf: Produktionsindeks, sæsonkorrigeret Produktionsstigning i fremstilling af varige forbrugsgoder
ERHVERV:

Industriproduktionen i februar var 0,8 pct. højere end i januar. Udviklingen har været præget af en svagt nedadgående tendens de seneste måneder, og sammenlignes december - februar med de foregående tre måneder, faldt den samlede industriproduktion med 0,8 pct. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Blandt industriens hovedsektorer steg produktionen i februar mest i fremstilling af varige forbrugsgoder med en fremgang på 4,8 pct. I fremstilling af varige forbrugsgoder ligger bl.a. møbler og køkkener, og med en vægt på kun 3,7 pct. er det den mindste af de fire hovedsektorer i industrien. Der var også fremgang i fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder med en stigning på 1,7 pct. og i investeringsgodeindustrien med en stigning på 0,8 pct. Produktionen faldt 1,0 pct. i mellemproduktindustrien.

I faktiske tal var den samlede produktion i februar 2,4 pct. lavere end i februar 2014 og 5,7 pct. højere end februar 2013.


Omsætningen steg både på hjemme- og eksportmarked

Industriens omsætning af egne varer og tjenester steg 2,9 pct. i februar i forhold til januar, målt i løbende priser og sæsonkorrigeret. Omsætningen steg 3,3 pct. på hjemmemarkedet og 2,5 pct. på eksportmarkedet.

Det er ikke usædvanligt, at omsætningen udvikler sig anderledes end produktionen. Det kan bl.a. skyldes indregning af lagerændringer i produktionen, og at produktionen korrigeres for prisændringer. I februar var det især i hovedsektoren investeringsgodeindustrien, at der var stor forskel. Her steg omsætningen 4,2 pct., mens produktionen kun steg 0,8 pct. Hovedsektoren investeringsgodeindustrien vægtes med 30,3 pct. i produktionsindekset, og består hovedsagligt af maskinindustri, herunder fremstilling af vindmøller.
Revisioner

Produktionen steg 1,1 pct. i december og faldt 2,6 pct. i januar, når tallene korrigeres for normale sæsonudsving og prisudvikling. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i december opjusteret med 1,0 procentpoint, mens udviklingen i januar er nedjusteret med 0,7 procentpoint.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
14. februar 2019, 14:00
Arbejdet udføres i perioden 18 februar til 1 marts.
13. februar 2019, 14:00
Nu bliver det muligt at læse softwareudvikling ved siden af jobbet i Skive.
15. februar 2019, 08:30
Forventes at ankomme til Skive Havn lørdag aften ca. kl. 18:00, sejlende under tysk flag.
15. februar 2019, 15:00
Mange håndværkere mødte op, da Skive Kommune og SET holdt det årlige orienteringsmøde om de udbud, der vil komme i løbet af 2019.

Find virksomhed
Søg her
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring