Budget med plads til vækst

Illustation Skive Kommune
ERHVERV:

Gl. Skive Hus skal renoveres, Greeb Lab Skive skal realiseres, og Glyngøre Aqua Park skal videreudvikles. Derudover skal der bruges et tocifret millionbeløb til fremme af bosætnings – og erhvervs udviklings projekter. Skive Byråd vedtog i aftes næste års budget, hvor der blandt andet er sat penge af til ovennævnte med det formål at skabe mere vækst og udvikling på Skiveegnen.

Solid økonomi
Skive Kommunes budget 2016 indeholder både besparelser og udvidelser. Mens der er fundet besparelser for 15,6 mio. kroner, er budgettet udvidet med 28,5 mio. kroner.

Vores likviditet i Skive Kommune er solid i de her år. Det betyder, at vi i budget 2016 kan tillade os at sætte ekstra penge af til anlægsprojekter. Med igangsætning af flere udviklingsprojekter indenfor erhverv og bosætning bidrager vi til den dagsorden, der er så vigtig for os, nemlig at skabe mere vækst og udvikling på Skiveegnen, fortæller borgmester Peder Christian Kirkegaard.

Penge til anlæg
Byrådet har en politik om, at kommunen skal have et overskud på 50 – 60 mio. kroner. Dette er også tilfældet for budget 2016, hvor det budgetterede overskud er på 53,5 mio. kroner. For anlægsudgifterne er det politikken, at der skal bruges omkring 40 – 50 mio. kroner på anlæg årligt, men for 2016 er dette niveau løftet til godt 82 mio. kroner inkl. jordforsyning.

Vi vil næste år bruge ekstra penge på for eksempel infrastruktur, det gælder både ny asfalt og bedre mobildækning, og det vil komme alle borgere og virksomheder til gavn. Desuden har vi prioriteret store projekter, som på forskellig vis indeholder betydelig vækstpotentiale for egnen, siger Peder Christian Kirkegaard.

Erhvervsudvikling og bosætning
Der afsættes en pulje på 10 mio. til projekter til fremme af erhvervsudviklingen og bosætningen indenfor rammerne af de af byrådets vedtagne ”Bosætningsstrategi 2014 -2018” og Erhvervspolitikken ”Vækst og udvikling i Skive Kommune.”

Gl. Skivehus
Skive Kommune købte i 2013 Gl. Skivehus, og den historiske bygning skal de kommende tre år renoveres for 15 mio. kroner. Arbejdet går i gang i 2016, hvor der er afsat tre mio. kroner til projektet. Renoveringen skal bevare bygningernes udvendige karakter, mens der indvendigt skal skabes funktionelle og nutidige erhvervslokaler. Desuden vil der blive etableret ca. 12 nye parkeringspladser ved Gl. Skivehus.

GreenLab Skive
Skive Kommune har en vision om at etablere fremtidens energicenter ved Kaastrup, og byrådet har sat 24 mio. kroner af til projektet i 2016 og overslagsårerne. GreenLab Skive er et fuldskala testcenter for alternative energiformer, ligesom det vil indeholde en innovationspark for nye og eksisterende virksomheder med lokal egns- og erhvervsudvikling for øje.

Salling Aqua Park
I 2013 blev Nordeuropas største dykkerpark etableret i Glyngøre. Det var første fase i projekt Salling Aqua Park, der har en målsætning om at blive én af Limfjordens fem største attraktioner. Byrådet har nu sat knap 10 mio. kroner af de kommende tre år til projektfase to og tre, hvor lystbådehavnen i Glyngøre skal udvides, og der skal etableres et maritimcenter på det nye moleanlæg.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
14. august 2019, 11:00
Hank op i kollegaen, tag din gamle klassekammerat under armen og kom på Elværksgrunden den 23. august til en omgang god musik og konkurrenceprægede aktiviteter.
16. august 2019, 13:00
Skive Kommune er i gang med en gennemgående udviklingsindsats på området for udsatte børn og unge.
16. august 2019, 09:00
Vejdirektoratets arbejde på Haderup Omfartsvej vest om Haderup medfører nu en midlertidig spærring af Herningvej/Skivevej, hvor den kommende omfartsvej tilsluttes rute 34 nord for Haderup.
15. august 2019, 15:00
I løbet af få dage starter endnu et hold studerende på læreruddannelsen i Skive. Og det lover godt, for flere undersøgelser peger på, at der er mangel på uddannede lærere i mange dele af landet.

Find virksomhed
Søg her
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring